TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE CONTRACTUALE PENTRU VÂNZARE

 

 

1. Părțile contractuale.

1.1 ASOCIAȚIA TRT MOTORSPORT, cu sediul în Balotești, strada Ficusului nr. 1, vila 44, județul Ilfov, Romania, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 60PJ/19.05.2023, având codul unic de înregistrare fiscala 48308065, email: contact@apexfest.ro, denumită în cele ce urmează Compania, care deține controlul și administrează site-ul apexfest.ro și

1.2 Beneficiarul/ Clientul este persoana care accesează website-ul apexfest.ro, se înregistrează pentru achiziționarea biletelor de participare la proiectul Companiei intitulat APEX Summer Fest desfășurat în perioada 19-20 august, a citit și acceptă prevederile din prezentul document. 

2. Obiectul contractului.

2.1 Acceptarea termenilor și condițiilor este realizată, în momentul creării contului de client, odata cu selectarea optiunii „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile”. Selectarea acesteia și a butonului „Plasează Comanda”, indică faptul că sunteți de acord cu respectarea termenilor și condițiilor pe care le-ați citit, le-ați înțeles și le-ați acceptat în integralitate.

Acest site a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați de Proiectul Companiei, informații cu privire la acesta precum și de a oferi posibilitatea achiziționării online a biletelor de participare la evenimentele desfășurate.

Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare care implică și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie, vă solicităm să nu utilizați acest site.

Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa, ocazie cu care se alocă, informandu-se în acest sens, un număr unic al comenzii. Adresa de facturare poate diferi de adresa de livrare, conform instrucțiunilor primite.

Vă vom solicita acordul pentru utilizarea numarului de telefon ori a adresei de poștă electronică (e-mail), necesare comunicărilor.

2.2 În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Compania se angajează să aducă la cunoștința Beneficiarului modalităţile de plată pentru produsul achizitionat dar si data până la care va livra produsul pentru care Beneficiarul optează.

2.3 Beneficiarul are cunoștință de faptul că în momentul în care face comanda pentru produsul Companiei, această comandă implică obligaţia de a plăti.

2.4 Compania se angajează să confirme Beneficiarului încheierea contractului, prin intermediul site-ului, într-un termen rezonabil, din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu înainte de livrarea produsului solicitat.

2.5 Beneficiarul nu poate pretinde către Companie decontarea unor cheltuieli aferente activității sale de participare la proiectul/evenimentele acestuia.

3. Produsul oferit. Plata.

Produsele puse la dispoziție de Companie constau in bilete pentru eveniment, bilete pentru Race Taxi. 
În momentul accesării website-ului apexfest.ro și al înregistrării prin intermediul platformei iabilet.ro Beneficiarul își va alege produsul pe care dorește să îl achiziționeze urmând a fi condus către pagina de plată. 

Compania nu este responsabilă pentru utilizarea abuzivă a datelor de logare ale unui Beneficiar.

Prețurile produselor sunt exprimate în Lei și includ TVA conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site în momentul achiziției.

Plata produselor poate fi efectuată doar electronic (plată cu cardul/transfer bancar). Factura aferenta achiziției produselor va fi comunicată doar electronic, la adresa de e-mail comunicată de Beneficiar în momentul creării contului.

4. Prelucrarea și protecția datelor personale ale Beneficiarului.

Prin înregistrarea ca Beneficiar, Compania se angajează să stocheze și să prelucreze datele cu caracter personal ale Beneficiarului conform Politicii de prelucrarea a datelor cu caracter personal a Companiei pe care o puteți regăsi pe site-ul Companiei. Aceasta va transmite datele personale către terțe părți în situatia în care acest lucru este impus de executarea contratului sau de alte cauze care autorizează transmiterea.

5. Drepturile de Proprietate Intelectuală și Industrială.

Vizitatorul/Beneficiarul/Clientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descărca/utiliza conținutul site-ului Companiei, în tot sau în parte ori imagini, descrieri, elemente grafice, conținute fără acordul scris al Companiei întrucât reprezintă proprietatea ori dreptul acesteia de utilizare, fiind apărat de legea drepturilor de autor și de legile referitoare la proprietatea intelectuală și industrială.

Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul și alte materiale conținute de această pagina de internet sunt deținute sau sunt în administrarea Companiei sau sunt incluse în aceasta cu permisiunea titularului lor.

Nicio reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câștig comercial și nici nu poate fi modificată sau incorporată în nicio altă lucrare sau publicație, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic si nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de internet. Nu se acordă nicio altă licență și niciun drept în acest sens. În cazul în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul _______________________ încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viață privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un e-mail la adresa______________________ cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor să acționeze în conformitate pentru analiza solicitării și înlăturarea acestor aspecte.

Utilizarea oricăror informații de pe acest site în alte scopuri decât cel consultativ, în special în scopuri publice, comerciale sau umoristice, poate face obiectul unor demersuri judiciare.

6. Aplicabilitate și prevederi legale.

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii prin intermediul acestui site, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile. Aceste prevederi se completează cu Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic republicată și modificată și cu O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

7. Drepturile și obligațiile părților contractante.

Prezentele Condiții Generale de Vânzare stabilesc condițiile contractuale aplicabile produselor achiziționate prin intermediul site-ului_____________________.

Orice persoană cu vârsta peste 18 ani care dorește să achiziționeze produsul Companiei, trebuie să parcurgă procedura de înregistrare pentru a crea un cont de client, indicând adresa sa de e-mail, numele, prenumele, adresa poștala, numarul de telefon. Parola contului de client este strict personală, iar Compania recomandă clientului să nu o divulge nimănui, asigurând astfel păstrarea integrității contului său.

Prin acceptarea prezentelor prevederi din Termeni și Condiții, Clientul este de acord:

-în cazul in care clientul este o persoană fizică, acționează în nume propriu si nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordată;

-clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării site-ului Companiei;

-clientul nu va utiliza site-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Companie sau parteneri sau obținute prin intermediul site-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al acesteia. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe site în orice alt catalog, produs sau serviciu;

-clientul nu va utiliza website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Companiei sau ale unor terțe persoane;

-clientul nu va utiliza website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

Compania, în baza obligațiilor noastre de informare pentru contractele la distanță, înainte de a contracta la distanță, vă informăm prin intermediul site-ului despre:

-identitatea Companiei, adresa poștală la care Compania este stabilită precum și adresa de poștă electronică sau numărul de telefon la care putem fi efectiv contactați, pentru a-i permite Beneficiarului să ia rapid legătura cu Compania și să comunice cu aceasta în mod eficient și, dacă este cazul, adresa poștală și identitatea profesionistului în numele căruia acționează;

-principalele caracteristici ale produselor Companiei, având în vedere mediul de comunicare și produsele în cauză;

-prețul total al produselor cu toate taxele incluse sau, exceptional, în cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de orice natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate anticipat în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de Beneficiar, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor;

-durata contractului, după caz, sau, dacă contractul urmează să fie prelungit în mod automat, condițiile de încetare a contractului;

-durata minimă de valabilitate a obligațiilor care îi revin Beneficiarului conform contractului.

8. Modificarea Termenilor și Condițiilor.

Compania își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, prezentul formular de Termeni și Condiții, precum și orice alte informații și politici relevante. De aceea, vă recomandăm să consultați în prealabil această secțiune de fiecare dată când doriți să inițiați o comandă online, fiind aplicabile cele în vigoare la data efectuării comenzii.

9. Limitarea răspunderii.

Termenii și condițiile se referă la Clienți, consumatori persoane fizice. Pentru clienții comerciali, persoane juridice, persoane fizice autorizate ori întreprinderi familiale se aplică dispoziite referitoare la profesioniști. Compania nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Beneficiarii sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii a oricăreia dintre obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor. Prin crearea și utilizarea contului, Beneficiarii își asumă răspunderea pentru menținerea confidentialității datelor de cont (user, parola, serii, număr card, după caz) și pentru gestionarea accesării contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său. Crearea ori plasarea comenzilor de către Beneficiari reprezintă acceptul fără echivoc cu privire la Termenii și Condițiile site-ului, de la data realizării acestora.

10. Dreptul de retur.

Beneficiarul are dreptul să renunțe la produsele achiziționate de pe site, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

Beneficiarul are dreptul să opteze o singură dată pentru returnarea unui produs. Renunțarea la produse în mod repetat va fi considerată abuz iar compania are dreptul să blocheze cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul implicat în situație.

11. Soluționarea litigiilor și prevederi finale.

Termenii și condițiile generale de vânzare se supun legislației române. În caz de litigiu, dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu are efect, după înregistrarea reclamației la sediul nostru, se poate apela la instanța judecătorească competentă.

Compania nu răspunde de prejudiciile cauzate fără culpa sa, de nefuncționarea site-ului sau pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor acestuia (ex: defecțiuni la rețeaua de internet). Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Este interzisă publicarea în spațiul public, ori social-media de anunțuri despre vânzarea/transferarea produsului achizitionat către un alt potențial Beneficiar.

Compania este îndreptățită să cesioneze în orice moment drepturile și obligații aferente prezentului contract fără notificarea prealabilă a Beneficiarului. Cesiunea nu va exonera Beneficiarul de îndeplinirea obligațiilor scadente asumate prin prezentul contract până în momentul cesiunii.

Beneficiarul poate înceta relația contractuală cu compania în orice moment, și are dreptul să beneficieze de produsele plătite până la respectiva data.

Compania poate înceta în orice moment relația contractuală cu un Beneficiar dacă acesta încalcă prevederile prezentului document sau aduce prejudicii de imagine, economice sau de orice natură Companiei.

Compania are dreptul de a pretinde în instanță recuperarea daunelor (în caz că există, produse prin culpa Beneficiarului cu care s-a încetat relația contractuală.

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc orice înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, dintre părțile amintite.

12. Autoritatea în domeniu.

Reclamațiile către Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor se adresează ulterior momentului în care părțile contractului au încercat soluționarea pe cale amiabilă a diferendului dintre acestea. În situaţia în care nu s-a ajuns la o înţelegere între părți, Beneficiarul are dreptul de a depune o reclamaţie, sesizarea putându-se face în nume personal. Reclamaţiile şi sesizările adresate Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice, fără ca divergenţele dintre operatorii economici să intre în sfera de competență a acestei instituții.

 

Regulament oficial al comaniei promotionale „Tombola APEX SPEED FEST” aici

Datele de contact ale autorității în domeniu sunt următoarele:

Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor

Adresa: Bucuresti, bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865.

Reclamațiile către Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor se pot formula și prin completarea formularului care poate fi accesat la următoarea adresă: https://anpc.ro/formular-sesizare-online/.

Fii primul care află când se vor pune în vânzare biletele